Location

Hulk St, Clifden, Co. Galway, Ireland
 
 
Getting Here
From Galway City
Take the N59 west through Oughterard, Maam Cross and Recess to Clifden (≈ 77km/48miles). As you enter Clifden Town, take the first left immediately after LIDL supermarket. We’re just past the Station House Theatre and opposite the Connemara Pony Showground.
 
From Westport
Take the N59 south and southwest through Leenane and Letterfrack to Clifden (≈ 50km/30miles). You’ll turn right at the Topaz service station to enter Clifden’s one-way traffic loop on Bridge Street. From Bridge Street, take the first left down a narrow-lane hill about 100 yards/90 metres.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Dun Ri Guesthouse,
Hulk St,
Clifden,
Co. Galway

Điện Thoại

+353 95 21625

Email

michael@dunri.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 95 21625

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách