Dún Rí (doon • ree)

Irish for King’s Fort
Dún Rí is a family-friendly 3-star* guesthouse with B&B accommodation, run by the King family since 1996.
 
We overlook the Connemara Pony Showground and Owenglin River, offering spectacular views of sunsets over Dooneen Hill.
 
Our private parking with secure motorcycle and bicycle lock-up means you can enjoy the restaurants, shops, pubs, and live music of Clifden Town carefree and on foot.
 
We firmly believe in comfort through attention to detail - and we take every care to ensure you enjoy your stay.
 
Call or email to book your stay today.
 
 
* Fáilte Ireland 3-star Guesthouse rating

Liên Hệ

Địa chỉ

Dun Ri Guesthouse,
Hulk St,
Clifden,
Co. Galway

Điện Thoại

+353 95 21625

Email

michael@dunri.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 95 21625

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách